Polerowanie laminatu. Jak odnowić łódź przed sezonem ? Porady szkutnicze.

15-04-2023

POLERUJEMY JACHT CZYLI KRÓTKA ŚCIĄGA Z POLEROWANIA

Głównym zadaniem past polerskich, jest usunięcie skaz eksploatacyjnych (zadrapań, rys) oraz śladów pozostałych po ich usuwaniu przez papier ścierny. Przygotowane przez Sea-Line pasty oraz preparaty, stworzono z myślą o zastosowaniu jednej serii produktów od początku przeprowadzanych prac polerskich pastami po ostatni element zabezpieczenia woskiem S4 lub S5.

Przed rozpoczęciem polerowania bardzo ważne jest określenie oczekiwanego efektu. Innej pasty polerskiej użyjemy przy renowacji burty jachtu wykonanej z twardego żelkotu a innej podczas polerowania lakierów poliuretanowych. Różna twardość podłoża  (np. żelkot czy lakier) określi  sposób usunięcia defektów i przygotowania powierzchni odpowiednimi papierami ściernymi. Połączenie twardości i sposobu przygotowania, jednoznacznie wskaże pastę polerską. Wybór ten jest stosunkowo prosty, gdyż nie możemy używać agresywnych past (z dużą siłą cięcia) na miękkie lakiery ani delikatnego mleczka na twardą powierzchnię żelkotu oszlifowaną papierem P1000. Głowice polerską dobieramy do siły cięcia pasty. Poniższa tabela przedstawia prawidłowy dobór pasty polerskiej do rodzaju podłoża.

 

ZAGROŻENIA PODCZAS POLEROWANIA

Podstawowymi zagrożeniami podczas polerowania pastami polerskimi są:

  • przegrzanie powierzchni w czasie wykonywania prac polerskich.
  • przypadkowe uszkodzenie podczas polerowania trudno dostępnych miejsc.
  • uszkodzenia aplikatorem.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Sea-Line BRAYT określa następujące przyczyny i proponuje następujące rozwiązania:

 

1. TEMPERATURA

Uszkodzenie przez nadmierną temperaturę często jest nieodwracalne. Podniesienie temperatury to skutek tarcia głowicy polerskiej o powierzchnię przy jednoczesnym usuwaniu z niej defektów. Większy docisk, duża prędkość obrotowa urządzenia i czas polerowania mają bezpośredni wpływ na tempo wzrostu temperatury powierzchni. Temperatura powierzchni polerowanej jest tylko jednym z kilku zagrożeń na które musimy zwrócić baczną uwagę używając klasycznych gąbek polerskich.

Rozwiązanie Sea-Line  BRAYT to użycie aplikatorów wełnianych z naturalnego futra jagnięcego lub owczego.

 

2. PRZYPADKOWE USZKODZENIA

Przypadkowe uszkodzenia występują najczęściej podczas polerowania trudno dostępnych miejsc. Polerowane narożniki, kanty, rogi czy przetłoczenia będą bezpieczne dzięki odpowiedniego wykończenia futra polerskiego Sea-Line BRAYT  i zastosowaniu odpowiedniej tarczy do mocowania głowic. Podstawą nośną futra jagnięcego jest dysk wykonany ze sztywnego filcu do którego „na rzep” mocowana jest tarcza o 3 cm mniejszej średnicy. Powstały bufor z filcu i wełny (1,5 cm) wokół tarczy mocującej, pozwala jednocześnie na:

  • polerowanie narożników o kącie wklęsłym od 90°
  • osłonięcie tarczy mocującej przez podwinięty w wyniku naturalnej pracy filc z wełną, zapobiegając uszkodzeniu powierzchni bokiem tarczy mocującej
  • płynne przejście po obłych / falistych przetłoczniach powierzchni przy zastosowaniu tarczy mocującej typu „SOFT”

Zastosowany sztywny filc nośny zapobiega podnoszeniu się krawędzi futra podczas polerowania płaskich powierzchni. Futro owcze dwustronne pozwala polerować ściany przetłoczeń o szerokości nie mniejszej niż 2 cm i nie głębszych niż 8 cm.

 

3. USZKODZONY APLIKATOR

Jedną z przyczyn powstawania uszkodzeń na powierzchni polerowanej są uszkodzone głowice polerskie. Banalne z pozory uszkodzenia struktury gąbki jak oderwane fragmenty, przecięcia, postrzępione krawędzie są przyczyną gromadzenia się w tych miejscach zanieczyszczeń w postaci pyłków i drobin z polerowanej powierzchni. W miejscach tych gromadzi się również pasta polerska, która nie może zostać roztarta przez nierównomierne przyleganie głowicy polerskiej do powierzchni. Zanieczyszczenia oraz uszkodzenia na powierzchni głowicy są przyczyną powstawania defektów, obniżając jakość wykonywanych prac polerskich.  Skutkiem uszkodzeń powierzchni głowicy polerującej jest również jej nierównomierna praca obniżająca efektywność polerowania.

Głowice Sea-Line BRAYT wykonane w wełny naturalnej nie są narażone na pogorszenie się parametrów pracy. Włókna naturalne przytwierdzone są jedynie do tarczy nośnej, nie pozwalając na powstanie uszkodzeń na aktywnej powierzchni polerującej. Włókna podczas pracy obrotowej głowicy polerskiej zawsze ułożą się  idealnie do kształtu polerowanej powierzchni, równomiernie usuwając z niej defekty. Niemożliwe jest również punktowe gromadzenie się zanieczyszczeń w bezpośredniej okolicy aktywnej powierzchni polerującej.