Regulamin

 1.  Postanowienia ogólne
  1. Dane przedsiębiorcy: RAKSA S.C. z siedzibą Gronity ul. Olsztyńska 59, NIP: 739-372-28-91, REGON: 280354318, tel. +48 895271918, 896521842, (pełna nazwa spółki: RAKSA SPÓŁKA CYWILNA Głąb Paweł, Krych Piotr).
  2. Adres do korespondencji: Sklep Żeglarski RAKSA, ul. Olsztyńska 59, 11-036 Gronity.
  3. Podmioty korzystające z naszych usług akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Podmiotami uprawnionymi do składania zleceń są wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  4. Sklep RAKSA prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów za pośrednictwem sklepu stacjonarnego w Gronitach 5km od Olsztyna, sklepu internetowego www.raksa.com.pl, portalu B2B www.hurtowniaraksa.com.pl,  portalu ALLEGRO pod nickiem RAKSA-OLSZTYN oraz innych portali aukcyjnych.
 2. Promocje i oferty cenowe
  1. Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej www.raksa.com.pl są ważne do wyczerpania zapasów lub daty zakończenia oferty specjalnej. Firma RAKSA nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne z wyżej wymienionych powodów.
  2. Indywidualne oferty cenowe ważne są tylko w formie pisemnej, wystawiane na konkretnego klienta i przesyłane drogą e-mailową. Ważność oferty to maksymalnie 14 dni lub do czasu wprowadzenia nowego cennika.
  3. W przypadku gdy klient korzystał z promocyjnej sprzedaży wiązanej zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny lub w wyjątkowych przypadkach należna kwota zostanie zwrócona przez firmę RAKSA w postaci bonu podarunkowego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (strona  49): Przykładowo w sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, przedsiębiorca nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę).
  4. Bony podarunkowe (vouchery) ważne są 1 rok od wydania. Po tym czasie wygasa możliwość ich użycia.
 3. Składanie zamówień i czas realizacji.
  1. Zamówienia przyjmowane są w następujących formach:
   1. poprzez formularz zamówień sklepu internetowego www.raksa.com.pl
   2. e-mailem sklep@raksa.com.pl 24 godziny na dobę
   3. telefonicznie (89) 527-19-18, (89) 652-18-42 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 4. Odbiór towaru i warunki wysyłki.
  1. Zakupione towary można odebrać w siedzibie firmy lub na życzenie klienta towar może zostać wysłany na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub poczty polskiej, w zależności od wagi i gabarytu paczki.
  2. Klient składający zamówienie o wartości powyżej 400 zł, które zostało uprzednio opłacone, może skorzystać z promocji TRANSPORT GRATIS na terenie Polski. W takim przypadku koszt usługi transportowej zrabatowany jest od całości zamówienia — wyjątkiem są towary dłużycowe (o długości 1,5m i więcej) i gabarytowe (np.: łodzie, kajaki), które nieobjęte są promocją i system mimo zamówienia powyżej 400 zł wskaże odpowiednią usługę transportową.
  3. Klient składający zamówienie o wartości powyżej 500 zł przy płatności pobraniowej może skorzystać z promocji TRANSPORT GRATIS na terenie Polski. W takim przypadku koszt usługi transportowej zrabatowany jest od całości zamówienia — wyjątkiem są towary dłużycowe (o długości 1,5m i więcej) i gabarytowe (np.: łodzie, kajaki), które nieobjęte są promocją i system mimo zamówienia powyżej 500 zł wskaże odpowiednią usługę transportową.
  4. Czas realizacji: przy wyborze przesyłki priorytetowej lub kurierskiej zamówienie wysyłamy w ciągu 24h i powinno zostać dostarczone w ciągu 48h (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), w pozostałych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć, lecz towar powinien zostać dostarczony do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, o których konsument zostanie niezwłocznie poinformowany, czas realizacji może wydłużyć się do 14 dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia zamówienia.
  5. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty jej wysłania, należy na adres e-mail: sklep@raksa.com.pl przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.
  6. UWAGA! Zalecamy otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków towarów należy sporządzić protokół szkody. Przesyłkę należy przyjąć, a brakujący lub uszkodzony w transporcie towar zostanie dosłany przez firmę RAKSA s.c. (dotyczy tylko przesyłek realizowanych przez firmy kurierskie, nie dotyczy Poczty Polskiej).
  7. Oferujemy również dodatkowe usługi jak: usługa transportowa, usługa transportowa gwarantowany czas dostawy na następny dzień roboczy, dostawa na sobotę, transport bezpośredni. Z powyższych usług transportowych można również skorzystać niezależnie od kupowanego towaru. Klient zlecając usługę transportową, jednocześnie upoważnia firmę RAKSA S.C. do zawarcia umowy z przewoźnikiem w jego imieniu i na jego rzecz.
 5. Płatności
  1. Płatności za zamówienie może być realizowana w następujący sposób:
   1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym
   2. za pobraniem za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej
   3. przelewem zwykłym (przedpłata) na konto mBank 41 1140 2004 0000 3102 4626 6571
   4. Za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.
  2. W przypadku wyboru przez klienta formy płatności w postaci przelewu zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym.
 6. Zwroty
  1. Konsument może zwrócić towar w ciągu 30 dni od daty zakupu na specjalnych warunkach zarówno przy zakupie na odległość, jak i w sklepie stacjonarnym. W tym celu należy  wypełnić oświadczenie — pobierz druk — i dostarczyć je wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: RAKSA Gronity, ul. Olsztyńska 59, 11-036 Gietrzwałd, Polska.
   1. Towar musi zostać zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, nie powinien nosić znamion użytkowania i powinien być w oryginalnym opakowaniu nadającym się do ponownej sprzedaży. 
   2. Zwrot nie jest możliwy w przypadkach: gdy klient korzystał z promocyjnej sprzedaży wiązanej, gdy towar był używany, został uszkodzony, był sprowadzany lub wykonywany bezpośrednio pod zamówienie (np.: liny i listwy cięte pod zamówienie klienta, wanty i inne liny stalowe wykonywane wg wskazówek zamawiającego i inne towary, które zostały w jakiś sposób zmodyfikowane wg zamówienia), lub gdy umowa dotycząca usług, których wykonywanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem 7 dni roboczych od zawarcia umowy oraz towarów z krótkim terminem ważności jak: kleje, żywice, farby itd.
   3. Zwrócić towar może tylko konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W pozostałych przypadkach możliwość zwrotu należy uzgodnić indywidualnie.
   4. Koszty związane z transportem towaru ponosi konsument. W przypadku gdy towar nie można odesłać w zwykły sposób pocztą konsument może skorzystać z opcji odbiór towaru przez firmę RAKSA s.c. w cenie 40 zł (w takim przypadku należy dokonać przedpłaty na konto w celu realizacji usługi). 
   5. Uwaga: magazyn nie przyjmuje przesyłek płatnych: wysłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem. Wszystkie przesyłki z towarem do zwrotu, wymiany lub reklamacji powinny być wysłane na koszt klienta. Dopiero po rozpatrzeniu zwrotu i sprawdzeniu towaru należna kwota zostanie zwrócona przez firmę RAKSA w na wskazany przez kupującego rachunek. W przypadku zakupu za pomocą bonu podarunkowego klient otrzyma zwrot na  bon podarunkowy (w wersji elektronicznej).
  2. Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyn na większość asortymentu, wystarczy wypełnić oświadczenie pobierz druk i przesłać na adres: RAKSA Gronity, ul. Olsztyńska 59, 11-036 Gietrzwałd, Polska.
   1. Towar musi zostać zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, nie powinien nosić znamion użytkowania i powinien być w oryginalnym opakowaniu nadającym się do ponownej sprzedaży. 
   2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku, gdy towar był używany, został uszkodzony, był sprowadzany lub wykonywany bezpośrednio na zamówienie (np.: liny i listwy cięte pod zamówienie klienta, wanty i inne liny stalowe wykonywane wg wskazówek zamawiającego i inne towary które zostały w jakiś sposób zmodyfikowane wg zamówienia) lub gdy umowa dotyczy usług, których wykonywanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem 7 dni roboczych od zawarcia umowy oraz towarów z krótkim terminem ważności jak: kleje, żywice, farby itd.
   3. W przypadku gdy klient korzystał z promocyjnej sprzedaży wiązanej zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny lub w wyjątkowych przypadkach należna kwota zostanie zwrócona przez firmę RAKSA w postaci bonu podarunkowego.
   4. Z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość może skorzystać tylko konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od umowy nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
   6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. W przypadku gdy towaru nie można odesłać w zwykły sposób pocztą konsument może skorzystać z opcji odbiór towaru przez firmę RAKSA s.c. w cenie 40 zł (w takim przypadku należy dokonać przedpłaty na konto w celu realizacji usługi). 
   7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z wyjątkiem, gdy  wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, w takim przypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
   8. Towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, nie powinien nosić znamion użytkowania i powinien być w oryginalnym opakowaniu nadającym się do ponownej sprzedaży.
  3. Uwaga: magazyn nie przyjmuje przesyłek płatnych: wysłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem. Wszystkie przesyłki z towarem do zwrotu, wymiany lub reklamacji powinny być wysłane na koszt klienta. Dopiero po rozpatrzeniu zwrotu i sprawdzeniu towaru należna kwota zostanie zwrócona przez firmę RAKSA na wskazany rachunek bankowy.
  4. Dlaczego warto wypełnić formularz i umieścić go w przesyłce zwrotnej ?
   1. Ułatwia to identyfikacje przesyłki: kto jest nadawcą i w jakim celu została nadana.
   2. Przyśpiesza to proces rozpoczęcia sprawy: przesyłka zostaje od razu skierowana do właściwego działu i nie czeka w magazynie na kontakt ze strony klienta lub z działu obsługi klienta.
   3. Usprawnia proces.
   4. Przyśpiesza to zakończenie sprawy, ponieważ w formularzu znajdują się wszystkie niezbędne w tym celu informacje jak: dane osobowe, numer konta bankowego do zwrotu kosztów, żądania kupującego, data zakupu, numer dowodu sprzedaży itd.
 7. Gwarancja i reklamacje
  1. Sklep Żeglarski RAKSA zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad. Informujemy również, że przy sprzedaży konsumenckiej wszystkie towary objęte są dwuletnią gwarancją z wyjątkiem: silników spalinowych, które mają gwarancję producenta na 5 lat; akumulatorów, które mają gwarancję producenta na 18 miesięcy; produktów firmy VETUS, które mają gwarancję producenta na 3 lata.
  2. Wadliwy towar należy dostarczyć wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (pobierz druk) na adres: RAKSA, Gronity ul. Olsztyńska 59, 11-036 Gietrzwałd, Polska. Wszystkie przesyłki z towarem do zwrotu, wymiany lub reklamacji powinny być wysłane na koszt klienta. Dopiero po rozpatrzeniu zwrotu i sprawdzeniu towaru należna kwota zostanie zwrócona przez firmę RAKSA na wskazany rachunek bankowy.
  3. Towary reklamacyjne powinny zostać odesłane możliwe najtańszym kosztem, a w przypadku gdy towar nie można odesłać w zwykły sposób pocztą konsument może skorzystać z opcji odbiór towaru przez firmę RAKSA s.c. w cenie 40 zł (w takim przypadku należy dokonać przedpłaty na konto w celu realizacji usługi). 
  4. Uwaga: magazyn nie przyjmuje przesyłek płatnych: wysłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem. Wszystkie przesyłki z towarem do zwrotu, wymiany lub reklamacji powinny być wysłane na koszt klienta. Dopiero po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji należna kwota wraz z kosztami transportu zostanie zwrócona przez firmę RAKSA na wskazany rachunek bankowy.
  5. Dlaczego warto wypełnić formularz i umieścić go w przesyłce zwrotnej ?
   1. Ułatwia to identyfikacje przesyłki: kto jest nadawcą i w jakim celu została nadana.
   2. Przyśpiesza to proces rozpoczęcia sprawy: przesyłka zostaje od razu skierowana do właściwego działu i nie czeka w magazynie na kontakt ze strony klienta lub z działu obsługi klienta.
   3. Usprawnia proces.
   4. Przyśpiesza to zakończenie sprawy, ponieważ w formularzu znajdują się wszystkie niezbędne w tym celu informacje jak: dane osobowe, numer konta bankowego do zwrotu kosztów, żądania kupującego, data zakupu, numer dowodu sprzedaży itd.
  6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ — W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomocy właściwego, terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Towary na zamówienie:
  1. Części zamienne do silników zaburtowych marki: Mercury, Mariner, Yamaha, Johnson, Evinrude, Rhino, Motorguide, Thruster sprzedawane są na zamówienie, termin realizacji ok. 3-18 dni od opłacenia zamówienia.
  2. Na życzenie klienta firma Raksa ma możliwość sprowadzenia towaru spoza bieżącej oferty magazynowej specjalnie na zamówienie klienta i po uprzednim uregulowaniu płatności.
  3. W ofercie sklepu widnieją towary ze statusem ''na zamówienie'' są one sprowadzane na życzenie klienta i są traktowane jako towary na zamówienie.
  4. Wszystkie towary cięte (liny, listwy odbojowe, listwy do żagli, gumy itd.) oraz produkty wykonywane specjalnie pod klienta (wanty, sztagi, fały itd.) są traktowane jako towary na zamówienie.
  5. UWAGA: Wszystkie towary oznaczane jako ''towar na zamówienie'' nie podlegają prawu zwrotu towaru lub wymiany.
  6. Termin realizacji towarów na zamówienie ustalany jest indywidualnie i zazwyczaj wynosi od 3 do 18 dni.
 9. Dane osobowe klientów
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży (Art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Klientów, którzy chcą być informowani o promocjach, nowościach i wyprzedażach zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Facebook'u: RAKSA Sklep żeglarski.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: RAKSA S.C. z siedzibą Gronity ul. Olsztyńska 59, NIP: 739-372-28-91, REGON: 280354318, tel. +48 895271918, 896521842, e-mail: sklep@raksa.com.pl zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  3. Twoje dane będą przesyłane dalej wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży do firm biorących udział w realizacji zamówienia jak: wskazana w zamówieniu firma transportowa czy bank w przypadku sprzedaży ratalnej.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Twoje dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 5 lat od ich podania lub do momentu żądania ich usunięcia z naszej bazy.
  6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Polityka prywatności-pliki  cookie
  1. Czym są pliki „cookies”? Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików „cookies”? Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Jakich plików „cookies” używamy? Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 11. Postanowienia końcowe
  1. Firma RAKSA S.C. właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją sprzedaży w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą polubownie. Jeżeli klient dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy z RAKSA S.C., będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę RAKSA S.C.
  3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ-W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomocy właściwego, terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Zdjęcia oraz opisy produktów umieszczone na stronie są własnością spółki RAKSA S.C., kopiowanie ich bez naszej zgody jest zabronione.