Reklamacja

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru należy odesłać go wraz z wypełnionym  formularzem na adres firmy.