Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru należy skontaktować się z działem handlowym,  wysłać wiadomość na reklamacje@raksa.com.pl  lub odesłać go wraz z wypełnionym poniższym formularzem na adres firmy.