Zjawisko kawitacji i jego wpływ na śruby napędowe.

01-08-2023

Zjawisko kawitacji i jego wpływ na śruby napędowe.

Mówiąc o zjawisku kawitacji musimy najpierw wyjaśnić czym ono jest i jak powstaje.
Na łopatach śruby napędowej powstaje taki spadek ciśnienia, że woda osiąga wysoką temperaturę. Pęcherzyki pary przesuwając się po powierzchni łopat do obszaru wyższego ciśnienia ulegają ponownie kondensacji. Te zmiany ciśnienia na powierzchni łopat powodują ich erozję (wgłębienia).

Kawitacja czyli powstawanie próżni w obrębie śruby napędowej spowodowane jest jej zbyt szybkim obracaniem się, śruba napotyka niedostateczny opór wody i przekracza optymalne obroty, które generuje silnik.

Punktowe uszkodzenia w tych samych miejscach na każdej z łopat są typowe dla zjawiska kawitacji.

Powody powstawania kawitacji:
- niewłaściwy dobór śruby (średnicy, skoku) do możliwości silnika oraz masy i typu łodzi,
- nieprawidłowy montaż silnika, czyli śruba napędowa i płyta anty-kawitacyjna znajduje się na nieodpowiedniej wysokości względem dna łodzi i powierzchni wody.
- śruba pracuje na nieprawidłowym poziomie np. przy przechyłach, zbyt mocnym dociążeniu rufy łodzi, nieprawidłowo rozmieszczonej masie na łodzi.