ROZCIEŃCZALNIK DO FARB ANTYPOROSTOWYCH 53445

  • szt.
  • 65,00 zł

ANTIFOULING THINNER to rozcieńczalnik farb przeciwporostowych, zapewniając ich właściwe parametry pracy podczas aplikacji jak:
-rozlewność,
-czas pracy,
-tiksotropię (brak ściekania z pionowych powierzchni),
-szybkość schnięcia.

Stosowanie odpowiedniego, dedykowanego przez producenta rozcieńczalnika to nie tylko odpowiednie parametry techniczne aplikacji. Użycie rozcieńczalnika zawierającego inne związki chemiczne, w zasadniczy sposób zmieni strukturę wiązań chemicznych, zmieniając jednocześnie efekt finalny zabezpieczenia przeciwporostowego Sea-Line.

ANTIFOULING THINNER jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników. Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb przeciwporostowych Sea-Line, pozwala uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.

ANTIFOULING THINNER może zostać użyty do oczyszczenia narzędzi lakierniczych z pozostałości farb przeciwporostowych

ANTIFOULING THINNER przeznaczony jest do rozcieńczania:
-SELF-POLISHINF ANTIFOULING,
-SELF-POLISHING ALU PLUS ANTIFOULING,
-HARD ANTIFOULING,
-SEAGURAD FOULING STOP.

Pojemność: 0,75l